v

作品目錄
全部作品
全部作品
全部作品(88)
創作年代
創作年代
 2015(1)
2015(29)
2014(25)
2013(13)
2012(3)
2011(3)
2010(2)
2009(3)
2008(2)
2006(2)
2004(2)
2003(2)
2002(1)
材質分類
材質分類
油畫(41)
水彩(41)
陶瓷(6)
作品主題
作品主題
粉(1)
聚(1)
蝶(1)

藝術家
曾己議Tseng chi-yi 1972


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
067952
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
悠遊 -
2012
77x145cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

068318
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
斜陽 -
2013
56.5x38cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

061091
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
晨曦
2002
73x60.5cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「墨.彩四重奏」洪江波 魏禎宏 沈宏錦 曾己議
「台灣新寫實」 洪江波‧曾己議雙人展
068828
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
瓶花 -
2014
38.5x28.5 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「歲朝清供」小魚 • 吳士偉 • 沈宏錦 • 曾己議 聯展
068829
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
瓶花 -
2014
28.5x38.5 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「歲朝清供」小魚 • 吳士偉 • 沈宏錦 • 曾己議 聯展
「 ART TAICHUNG 2015 台中藝術博覽會」
068834
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
瓶花 -
2015
41x31.5 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「 ART TAICHUNG 2015 台中藝術博覽會」
068835
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
瓶花 -
2015
41x31.5 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「 ART TAICHUNG 2015 台中藝術博覽會」
068836
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
瓶花 -
2015
57x38.5 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「歲朝清供」小魚 • 吳士偉 • 沈宏錦 • 曾己議 聯展
「 ART TAICHUNG 2015 台中藝術博覽會」
061093
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
甜柿
2003
33.3 x24.2

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

065307
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
甜蜜
2008
50x60.5(12F)

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |


     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.