v

作品目錄
全部作品
全部作品
全部作品(88)
創作年代
創作年代
 2015(1)
2015(29)
2014(25)
2013(13)
2012(3)
2011(3)
2010(2)
2009(3)
2008(2)
2006(2)
2004(2)
2003(2)
2002(1)
材質分類
材質分類
油畫(41)
水彩(41)
陶瓷(6)
作品主題
作品主題
粉(1)
聚(1)
蝶(1)

藝術家
曾己議Tseng chi-yi 1972


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
068563
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
雪 -
2014
41x31.5

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「ART TAIPEI 2014 台北國際藝術博覽會」
065985
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
無花果 -
2010
38x45.5cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「墨.彩四重奏」洪江波 魏禎宏 沈宏錦 曾己議
069179
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布 油彩
結果 -
2015
37.5x45.5 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

068495
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
萌 -
2013
56x76 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」
067376
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
鄉味 -
2012
65x90.5

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「墨.彩四重奏」洪江波 魏禎宏 沈宏錦 曾己議
「台灣新寫實」 洪江波‧曾己議雙人展
069178
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布 油彩
黃蟬花 -
2015
37.5x45.5 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

068022
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
微風 -
2011
200x80cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

066034
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
新綠 -
2010
90x65 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

台灣視覺新貌-洪江波 魏禎宏 林麗玲 沈宏錦 曾己議 
065594
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
溫暖
2009
117x91

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

068717
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
葛 -
2014
45x53 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「ART TAIPEI 2014 台北國際藝術博覽會」

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.