v

作品目錄
全部作品
全部作品
全部作品(88)
創作年代
創作年代
 2015(1)
2015(29)
2014(25)
2013(13)
2012(3)
2011(3)
2010(2)
2009(3)
2008(2)
2006(2)
2004(2)
2003(2)
2002(1)
材質分類
材質分類
油畫(41)
水彩(41)
陶瓷(6)
作品主題
作品主題
粉(1)
聚(1)
蝶(1)

藝術家
曾己議Tseng chi-yi 1972


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
068718
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
櫻 -
2014
45.5x53 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「ART TAIPEI 2014 台北國際藝術博覽會」
068790
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
櫻之一 -
2014
92x91 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「歲朝清供」小魚 • 吳士偉 • 沈宏錦 • 曾己議 聯展
068788
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
櫻之二 -
2014
92x91 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「歲朝清供」小魚 • 吳士偉 • 沈宏錦 • 曾己議 聯展
069177
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布 油彩
櫻花 -
2015
45.5x37.5 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

069250
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
櫻花 -
2015
32x41 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

068323
曾己議Tseng chi-yi
油畫畫布
艷 -
2013
91x72.5cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「青田藝術季」六人展
068942
曾己議Tseng chi-yi
陶藝瓷器
鬱金香一壺八杯 -
2015

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

068945
曾己議Tseng chi-yi
陶藝瓷器
鬱金香花器 -
2015

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |


     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.