v

作品目錄
全部作品
全部作品
全部作品(88)
創作年代
創作年代
 2006(1)
2015(15)
2014(11)
2013(3)
2012(11)
2011(3)
2010(17)
2009(17)
2008(4)
2007(2)
2006(3)
2000(1)
材質分類
材質分類
彩墨(39)
水墨(45)
陶瓷(3)
作品主題
作品主題
凝脂(1)
凝華(1)
縈思(1)
繁香倚石(1)

藝術家
吳士偉 Wu Shi-Wei 1957


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)




台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com








Google Map
作品目錄
067075
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
芳馥 -
2008
25.5x226

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

芳菲傳馨-吳士偉作品集
067063
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
紅殘不及春 -
2008
73x53

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

芳菲傳馨-吳士偉作品集
067077
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
朝露濯錦 -
2008
53x76

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

067064
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
繁華夏景長 -
2008
56x56

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

芳菲傳馨-吳士偉作品集

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.