v

作品目錄
全部作品
全部作品
全部作品(88)
創作年代
創作年代
 2006(1)
2015(15)
2014(11)
2013(3)
2012(11)
2011(3)
2010(17)
2009(17)
2008(4)
2007(2)
2006(3)
2000(1)
材質分類
材質分類
彩墨(39)
水墨(45)
陶瓷(3)
作品主題
作品主題
凝脂(1)
凝華(1)
縈思(1)
繁香倚石(1)

藝術家
吳士偉 Wu Shi-Wei 1957


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
FirstPrev12NextLast
066231
吳士偉 Wu Shi-Wei
彩墨紙本
妍華 -
2010
96x65

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「華枝春滿」─2010吳士偉個展
066249
吳士偉 Wu Shi-Wei
彩墨紙本
待春-正反兩面 -
2010
95x65

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「華枝春滿」─2010吳士偉個展
066166
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨紙本
浥露掇其英 -
2010
66X52

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「華枝春滿」─2010吳士偉個展
066168
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨紙本
益壽 -
2010
99X66cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「華枝春滿」─2010吳士偉個展
066169
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨紙本
清妍 -
2010
96x66

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「華枝春滿」─2010吳士偉個展
066251
吳士偉 Wu Shi-Wei
彩墨紙本
清暉凝華-正反兩面 -
2010
56x56

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「華枝春滿」─2010吳士偉個展
066323
吳士偉 Wu Shi-Wei
彩墨紙本
雪月芳菲 -
2010
31x33cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「華枝春滿」─2010吳士偉個展
066232
吳士偉 Wu Shi-Wei
彩墨紙本
華年 -
2010
99x64

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「華枝春滿」─2010吳士偉個展
066321
吳士偉 Wu Shi-Wei
彩墨紙本
暗浮香 -
2010
31.5x33cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「華枝春滿」─2010吳士偉個展
066167
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨紙本
碧池清影 -
2010
80X53

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「華枝春滿」─2010吳士偉個展
FirstPrev12NextLast

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.