v

參展藝術家
藝術家
藝術家
小魚Xiao-yu(24)
作品目錄
材質分類
材質分類
全部作品(24)
水墨(4)
篆刻(20)

展覽
春消息-小魚書畫篆刻展
2010/01/23 - 2010/02/07
敦煌畫廊


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
FirstPrev123NextLast
065780
小魚Xiao-yu
水墨設色紙本
金果圖
2010
16x25

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
065795
小魚Xiao-yu
篆刻銀
阿彌陀
2010
印面2.2x0.9

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
065775
小魚Xiao-yu
水墨設色紙本
雨蕉
2009
畫32x40cm書法32x16

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
「藝術家的茶席」畫•陶藝茶具展
065808
小魚Xiao-yu
篆刻陶瓷
南無阿彌陀佛
2010
印面3.5x3.5

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
065796
小魚Xiao-yu
篆刻銀
思無邪
2010
印面2.2x0.9

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
065781
小魚Xiao-yu
水墨設色紙本
春花圖
2010
16x25

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
「歲朝清供」小魚 • 吳士偉 • 沈宏錦 • 曾己議 聯展
065807
小魚Xiao-yu
篆刻陶瓷
風磨雨洗
2010
印面2.5x3

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
065797
小魚Xiao-yu
篆刻銀
浮生若夢
2010
印面1.8x1.8

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
065798
小魚Xiao-yu
篆刻銀
清淨
2010
印面1.5x0.9

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
065799
小魚Xiao-yu
篆刻銀
處厚
2010
印面2.3x0.9

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

春消息-小魚書畫篆刻展
FirstPrev123NextLast

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.