v

參展藝術家
藝術家
藝術家
吳士偉 Wu Shi-Wei(4)
魏禎宏 Xavier Wei(70)
作品目錄
材質分類
材質分類
全部作品(74)
油畫(70)
水墨(4)

展覽
當代新文人-吳士偉 洪江波 魏禎宏 2011台北國際藝術博覽會
2011/08/26 - 2011/08/29
台北世貿中心一館


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
067040
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
尋華 -
2011
95x66    

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

當代新文人-吳士偉 洪江波 魏禎宏 2011台北國際藝術博覽會
067041
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
晴霞 -
2011
95x66  

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

當代新文人-吳士偉 洪江波 魏禎宏 2011台北國際藝術博覽會
067042
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
綽約 -
2011
42x55

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

當代新文人-吳士偉 洪江波 魏禎宏 2011台北國際藝術博覽會
067031
吳士偉 Wu Shi-Wei
水墨設色紙本
霜華 -
2010
77×47 

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

當代新文人-吳士偉 洪江波 魏禎宏 2011台北國際藝術博覽會
066950
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
浴室系列 -
2006
20×20

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

當代新文人-吳士偉 洪江波 魏禎宏 2011台北國際藝術博覽會
20x20x100 魏禎宏 Xavier Wei
066937
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
浴室系列 -1137 -
2011
20×20

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

當代新文人-吳士偉 洪江波 魏禎宏 2011台北國際藝術博覽會
20x20x100 魏禎宏 Xavier Wei
066944
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
浴室系列-0902 -
2009
20×20

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

當代新文人-吳士偉 洪江波 魏禎宏 2011台北國際藝術博覽會
20x20x100 魏禎宏 Xavier Wei
066900
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
浴室系列-1102 -
2011
20×20

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

當代新文人-吳士偉 洪江波 魏禎宏 2011台北國際藝術博覽會
20x20x100 魏禎宏 Xavier Wei
066901
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
浴室系列-1103 -
2011
20×20

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

當代新文人-吳士偉 洪江波 魏禎宏 2011台北國際藝術博覽會
20x20x100 魏禎宏 Xavier Wei
066902
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
浴室系列-1104 -
2011
20×20

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

當代新文人-吳士偉 洪江波 魏禎宏 2011台北國際藝術博覽會
20x20x100 魏禎宏 Xavier Wei

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.