v

參展藝術家
藝術家
藝術家
曾己議Tseng chi-yi(8)
洪江波Hung Chiang-po(2)
沈宏錦 Shen Hong-Chin (5)
魏禎宏 Xavier Wei(12)
作品目錄
材質分類
材質分類
全部作品(27)
油畫(17)
綜合媒材(1)
水彩(8)
膠彩(1)
作品主題
作品主題
花背景XW(1)
粉紅底肖像(1)
條紋毛衣(II)(1)
鼓手卡羅(1)
綠背景肖像(1)
蝶(1)

展覽
「ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」
2014/07/11 - 2014/07/15


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
068545
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
仰 -
2013
57x76.5cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」
068376
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
侶-東京街景 -
2013
57x77

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」
068496
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
映 -
2013
55x77 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」
068493
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
郁 -
2013
57x76.5 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」
068495
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
萌 -
2013
56x76 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」
068544
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
嫣 -
2014
38x57cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」
068520
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
綻 -
2014
114×65㎝

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」
068543
曾己議Tseng chi-yi
水彩紙本
蝶 -(紫色榨醬草)
2014
35x77cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「ART TAICHUNG 台中藝術博覽會」
「 ART TAICHUNG 2015 台中藝術博覽會」

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.