v

參展藝術家
藝術家
藝術家
魏禎宏 Xavier Wei(41)
顏水龍(1)
作品目錄
材質分類
材質分類
全部作品(42)
油畫(42)
作品主題
作品主題
B.A. (1)
C&L(1)
O七亞維儂(1)
一個故事(1)
王冠馬哥 II(1)
王冠馬哥I(1)
白背心粉紅底(1)
池邊女(1)
條紋牛仔男(1)
條紋與粉紅(1)
條紋褲 III(1)
畢黛麗夫人(1)
黑帽(1)
黑褲男(1)
凳子和鞦韆(1)
綠格子外衣(1)
藍底肖像(1)
藍綠底肖像(1)
辮子男(1)

展覽
《體面第三樂章》室內風景 魏禎宏個展
2014/12/12 - 2014/12/28
敦煌畫廊 台北市青田街8巷12號


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
FirstPrev12345NextLast
068732
顏水龍
油畫畫布
綠格子外衣 -Green Plaid Coat
2014
50x40 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「ART TAIPEI 2014 台北國際藝術博覽會」
《體面第三樂章》室內風景 魏禎宏個展
068772
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
B.A. -B.A.
2014
81x60cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

《體面第三樂章》室內風景 魏禎宏個展
068771
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
C&L -C&L
2014
81x60cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

《體面第三樂章》室內風景 魏禎宏個展
068787
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
O七亞維儂 -AvignonBoy 007
2008
33x41cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

《體面第三樂章》室內風景 魏禎宏個展
068764
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
一個故事 -Please Tell Me a Story
2014
178x110cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

《體面第三樂章》室內風景 魏禎宏個展
068780
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
王冠馬哥 II -Marco Wearing a Crown (II)
2014
41x33cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

《體面第三樂章》室內風景 魏禎宏個展
068779
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
王冠馬哥I -Marco Wearing a Crown (I)
2014
41x33cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

《體面第三樂章》室內風景 魏禎宏個展
068774
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
白背心粉紅底 -White Vest in Pink Room
2014
65x46cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

《體面第三樂章》室內風景 魏禎宏個展
068767
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
池邊女 -Nymph
2014
97x195cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

《體面第三樂章》室內風景 魏禎宏個展
068797
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
浴室系列-1401 -
2006-2014
20x20 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

《體面第三樂章》室內風景 魏禎宏個展
FirstPrev12345NextLast

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.