v

作品目錄
全部作品
全部作品
全部作品(399)
創作年代
創作年代
 2014(2)
 2013  (1)
2015(36)
2014 (32)
2013-2014(4)
2013(31)
2012(21)
2011-2014(2)
2011(51)
2010(49)
2009-2011(2)
2009~2010(1)
2009(54)
2008(11)
2007-2014(1)
2007-2013 (1)
2007-2011(1)
2007(2)
2006-2014(1)
2006-2010(1)
2006(11)
2005-2014(1)
2005-2012(2)
2005(1)
2004(9)
2003-2014(1)
2003-2013(1)
2003(16)
2002-2012(1)
2002-2011(1)
2002(6)
2001(5)
2000-2014(1)
2000-2010(2)
2000(10)
1999(8)
1998~2004(1)
1998(5)
1997~2005(2)
1997- 2013(1)
1993(1)
材質分類
材質分類
油畫(399)
作品主題
作品主題
B.A. (1)
C&L(1)
JH(1)
JPC(1)
O七亞維儂(1)
一個故事(1)
之後 After(1)
戶外內心戲(1)
王冠馬哥 II(1)
王冠馬哥I(1)
母子(1)
白背心粉紅底(1)
白背心與綠沙發(1)
白椅(1)
吊帶男(1)
池邊女(1)
我的朋友杰弘(1)
男子側面像(1)
貝納(1)
延展的坐姿(1)
花冠(1)
花洋裙的下午三點(1)
花背景XW(1)
紅帽潘(1)
粉紅底(1)
粉紅底肖像(1)
粉紅背景牛仔褲(1)
粉紅蒂埃里(1)
條紋毛衣(II)(1)
條紋牛仔男(1)
條紋與粉紅(1)
條紋褲 III(1)
條紋褲與綠椅子 (1)
淺綠底肖像(1)
淺藍底肖像(1)
深紅底(1)
畢黛麗夫人(1)
黃底肖像(1)
黃花男(1)
黃背景TF(1)
黑底紅花布(1)
黑帽(1)
黑褲男(1)
黑貓穿靴子(1)
黑貓戴墨鏡(1)
暗底肖像(1)
聖巴斯提亞諾0924(1)
鼓手卡羅(1)
凳子和鞦韆(1)
綠色摺疊床(1)
綠室(1)
綠背景肖像(1)
藍底肖像(1)
藍帽(1)
藍綠底肖像(1)
辮子男(1)

藝術家
魏禎宏 Xavier Wei 1966


敦煌畫廊

台北市大安區青田街8巷12號(蒙藏文化中心對面)
Tel:(02)-2396-3100.
開放時間
13:00~18:00(週一公休)
台北市青田街8巷12號
(蒙藏文化中心對面)
諮詢請洽
e-mail:
caves812@gmail.com
Google Map
作品目錄
067306
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
人魚 Siren -
2002
55x33 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「藝術,是一種表達」魏禎宏個展
069173
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布 油彩
花冠 -Male Nude with Crown
2002
90x30 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

067643
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
草地上 On the grass -
2002
71x44cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

體面第二樂章「條紋花」魏禎宏2012個展
067307
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
街上 In the street -
2002
55x33 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「藝術,是一種表達」魏禎宏個展
065509
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
溪裡
2002
80x40

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

067321
魏禎宏 Xavier Wei
油畫畫布
辮子男 Boy wear cornrow braids -
2002
41x27 cm

| Detail | Zoom | Puzzle | Print |

「藝術,是一種表達」魏禎宏個展
「2014 ART SOLO」藝術博覽會

     Copyright 敦煌畫廊 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.